Tjenesten

Shineup er en plattform som effektiviserer og digitaliserer hele prosessen ved oppussing av leiligheter. Våre kunder er profesjonelle utleiere som lar Shineup håndtere hele prosessen, fra bestilling til ferdigstilling av prosjektene.

Ved raskere gjennomføring av prosjekter vil du som utleier kunne øke din fortjeneste ved å spare tid og samtidig kutte kostnader til prosjektledelse og administrasjon.

Shineup håndterer alle aspekter ved oppussingsprosjektene:

 • Digital bestilling
 • Umiddelbar prising
 • Automatisk ressursallokering
 • Kontraktsignering
 • Prosjektstyring
 • Konflikthåndtering
 • dokumentasjon
 • Digitale sjekklister
 • Betalingsløsning
 • Avvikshåndtering
 • Kommunikasjon/chat

Shineup gant Gantt-diagrammet er sentralt i Shineup for å få full oversikt med oppdatert status.

©

Shineup er en tjeneste som hjelper deg å strømlinjeforme hele prosessen med oppussing. Den er rettet mot utleiere og profesjonelle eiendomsaktører.

Copyright (C) 2021 · Shineup AS

Kontakt

Morten Kroslid
+47 488 86 750

Address

Nedre Vollgate 3
0158 Oslo